Homepage of Simon Pepping

This homepage contains some software I wrote, and some botanical observations I made in my surroundings. For reactions and questions, write to spepping@XXXXXXXXX.

[Rights Copyright © 1999-2019 Simon Pepping | Last updated 21 January 2019 15:35:02 (+01:00)]
Jabber (GTalk): sampepping@gmail.com
Follow me @sampepping on Twitter
How is the weather in my place?
Click for Amsterdam, Netherlands Forecast

Project titles
Bellis perennis, een programma om floristische waarnemingen in te voeren, te beheren en te rapporteren, Java versie
Planten en dieren in en om Purmerend, Weblog
MathJax-edit, Edit MathJax formulas in a web page
Example XProc script
Moerasbos in de Ilper- en Oostzanervelden
Fotos uit het moerasbos
Spui, SAX Parser User Interface
Bellis perennis, een programma om floristische waarnemingen in te voeren, te beheren en te rapporteren
Waarnemingslijsten voor de Purmer Ringvaart, het Purmer Bos en het Twiske
Knuth linebreaking elements for Formatting Objects
Madelief XML -- Een XML DTD en XSLT stylesheets voor waarnemingslijsten

How was this homepage created?
me
public keys
about leverkruid
Linux Registered User #63289
[Valid Atom 1.0]

Short project descriptions
-------------------------------------------------------------------
Bellis perennis, een programma om floristische waarnemingen in te voeren, te beheren en te rapporteren, Java versie

Bellis perennis is een programma dat je helpt om je floristische waarnemingen in te voeren, te beheren en rapporten te maken, zowel op papier als elektronisch (b.v. de tabel van een streeplijst voor Floron).

Bellis perennis is zelf geen database programma. Het helpt je bij het beheren van je gegevens in een database programma dat je al hebt. Het gebruikt het JDBC protocol om met de database te communiceren; daardoor kan het gebruikt worden met alle databases die JDBC ondersteunen.

Het grafische user interface (GUI) is geschreven m.b.v. de SWT/JFace toolkit.

De huidige versie van Bellis Perennis java is gepubliceerd op 21 januari 2019.

02 mei 2012
Eerste publicatie
27 juni 2012
Afdruk dialoog toegevoegd
25 januari 2016
Import van CSV files van Verspreidingsatlas toegevoegd
2 december 2017
Import van CSV files van waarneming.nl toegevoegd
21 januari 2019
Een aantal kleine wijzigingen
[Language Dutch | Subject botany | Subject software | Rights Copyright © 2000-2019 Simon Pepping, License: GNU General Public License Version 2, June 1991 | Last updated 21 January 2019 15:22:29 (+01:00)]
-------------------------------------------------------------------
Planten en dieren in en om Purmerend, Weblog

Mijn weblog over de natuur in Purmerend. In dit logboek zal ik op onregelmatige tijden stukjes schrijven over dingetjes die ik zie in de natuur van Purmerend. Deze weblog heeft zijn eigen RSS file

[Language Dutch | Subject botany | Rights Copyright © 2004—2014 Simon Pepping | Last updated 16 March 2014 21:05:36 (+01:00)]
-------------------------------------------------------------------
MathJax-edit, Edit MathJax formulas in a web page

MathJax-edit is a small Javascript application that allows you to mark part of a MathML formula in an HTML page and apply a correction to it.

[Language English | Subject MathML | Subject software | Rights Copyright © 2012-2013 Simon Pepping, License: GNU General Public License Version 2, June 1991 | Last updated 30 November 2013 21:24:24 (+01:00)]
-------------------------------------------------------------------
Example XProc script

This pipeline reads a manifest file which lists a number of article XML files. It opens each listed file, and applies an XSLT transformation to it, which extracts metadata and checks a few QA rules. The results are added to the manifest file. Then a transformation is applied to the augmented manifest file, which checks a few QA rules on the file contents and on the collected metadata. The results are added to the manifest file.

06 November 2011
Initial publication
[Language English | Subject XProc | Subject XML | Subject pipeline | Rights Copyright © 2011 Simon Pepping, License: GNU General Public License Version 2, June 1991 | Last updated 06 November 2011 21:24:34 (+01:00)]
-------------------------------------------------------------------
Moerasbos in de Ilper- en Oostzanervelden

Een essay over de mogelijkheid en wenselijkheid van moerasbos in de Ilper- en Oostzanervelden

[Language Dutch | Subject nature | Rights Copyright © 2010 Simon Pepping | Last updated 27 September 2010 11:51:16 (+02:00)]
-------------------------------------------------------------------
Fotos uit het moerasbos

Fotos uit het moerasbos, in de zomer en in de winter.

[Language Dutch | Subject nature | Subject photo album | Rights Copyright © 2010 Simon Pepping | Last updated 27 September 2010 11:51:16 (+02:00)]
-------------------------------------------------------------------
Spui, SAX Parser User Interface

Spui contains a graphical user interface, a command line interface and an error reporting error handler for any validating SAX2 java parser. With this combination you can validate an XML file against a DTD or a W3C XML Schema (the latter with Xerces2-J only). In addition, the package contains two content handlers:

ESIS: This content handler writes an ESIS of the XML file. XML Serializer: This content handler writes the parser output to a new XML file. This XML file contains all attributes and all entities are resolved. Therefore it can be used without the DTD.
23 September 2003
Published it under the new name Spui. Implemented parsing in a separate thread.
08 October 2003
Added a toolbar and informative labels.
18 October 2003
Redesigned the user interface.
19 October 2003
Fixed a bug in the encoding of the output file.
30 January 2004
Enabled the usage of the Apache xml-commons entity resolver.
22 December 2009
Various small improvements: with the schema options, when the file has a doctype declaration, no validation is done against the DTD; it is possible to specify an external schema location value (CLI only); Sun's internal catalog resolver is used when no other catalog resolver is present
[Language English | Subject software | Rights Copyright © 2002-2004, 2008-2009 Simon Pepping, License: GNU General Public License Version 2, June 1991 | Last updated 22 December 2009 16:25:34 (+01:00)]
-------------------------------------------------------------------
Bellis perennis, een programma om floristische waarnemingen in te voeren, te beheren en te rapporteren

Bellis perennis is een programma dat je helpt om je floristische waarnemingen in te voeren, te beheren en rapporten te maken, zowel op papier als elektronisch (b.v. de tabel van een streeplijst voor Floron).

Bellis perennis is zelf geen database programma. Het helpt je bij het beheren van je gegevens in een database programma dat je al hebt. Het gebruikt het ODBC protocol om met de database te communiceren; daardoor kan het gebruikt worden met alle databases die ODBC ondersteunen.

Het grafische user interface (GUI) is geschreven m.b.v. de Gtk+ toolkit, versie 2.

De huidige versie van Bellis Perennis is versie beta 0.6, een testversie, gepubliceerd op 31 December 2008.

[Language Dutch | Subject botany | Subject software | Rights Copyright © 2000-2002, 2008 Simon Pepping, License: GNU General Public License Version 2, June 1991 | Last updated 29 December 2008 13:48:57 (+01:00)]
-------------------------------------------------------------------
Waarnemingslijsten voor de Purmer Ringvaart, het Purmer Bos en het Twiske

Waarnemingslijsten voor de Purmer Ringvaart, het Purmer Bos en het Twiske. De hier getoonde waarnemingen zijn inventarisatie gegevens voor drie groepen gebiedjes:

een aantal boezemlanden van de Purmer Ringvaart, geïnventariseerd in 2005 en 2006, twee gebiedjes in het Purmer Bos in de Purmer polder bij Purmerend, geïnventariseerd gedurende een aantal jaren, een veld vol riet en ruigte in het noordwestelijke deel van het Twiske.
[Language Dutch | Subject botany | Rights Copyright © 1992-2006 Simon Pepping | Last updated 01 November 2006 21:29:18 (+01:00)]
-------------------------------------------------------------------
Knuth linebreaking elements for Formatting Objects

I present a modified set of building blocks (a.k.a. Knuth elements) for the abstract representation of the text of a paragraph for linebreaking, adapted to the features of FO texts. Latest changes: Added text-align-last, a complex index, and documentation of the implementation: 24 June 2006. A few small changes, final release: 29 June 2006

[Language English | Subject software | Rights Copyright © 2006 Simon Pepping, License: the Apache License, Version 2.0 | Last updated 29 June 2006 21:04:55 (+02:00)]
-------------------------------------------------------------------
Madelief XML -- Een XML DTD en XSLT stylesheets voor waarnemingslijsten

XML voor waarnemingslijsten: Biedt XML mogelijkheden voor waarnemingslijsten van planten, dieren en allerlei andere organismen in de natuur? Het Madelief-XML pakket laat dit zien. Het bevat een DTD en XSLT stylesheets voor waarnemingslijsten in XML. Het Madelief programma heeft een optie om zulke waarnemingslijsten in XML te schrijven.

[Language Dutch | Subject botany | Rights Copyright © 2001 Simon Pepping, License: GNU General Public License Version 2, June 1991 | Last updated 27 December 2001 00:00:00 (UTC)]
-------------------------------------------------------------------