Bellis PerennisMadelief XML -- Een XML DTD en XSLT stylesheets voor waarnemingslijsten

Download: madelief-xml-1.02.tar.gz (76kB).


Van database naar XML file

Mijn waarnemingsarchief is opgeslagen in een Postgres database. Dat archief beheer ik via mijn programma Madelief. Met Madelief kunnen de waarnemingen in een XML file met de juiste struktuur geschreven worden.

De DTD

XML files hoeven geen DTD te hebben. Maar het is beter om er wel een te hebben. Deze DTD heb ik zelf geschreven. Daar is een hoeveelheid XML kennis voor nodig, dus de meeste Web auteurs zullen dat niet kunnen en willen doen. Meestal zul je proberen een bestaande DTD te vinden die voor je toepassing geschikt is. Deze DTD is geschikt voor het presenteren van waarnemingslijsten die passen binnen mijn struktuur.

De XML file lezen

Om de XML file leesbaar te maken heb ik een XSL stylesheet geschreven waarmee de XML files naar HTML files kunnen worden omgezet. Die HTML files kun je dan in je WWW browser bekijken. Voor die omzetting is een XSLT processor nodig, b.v. Xalan. Zie Robin Covers pagina voor meer informatie over XSLT software.

Dat is een hele omweg. In de modernste browsers IE6 en Mozilla kunnen XML files met XSL style sheets rechtstreeks gelezen worden.

Er zijn vier XSLT stylesheets:

Deze pagina

Vanzelfsprekend bestaat er ook van deze pagina een oorspronkelijke XML vorm index.xml en een daarvan afgeleide HTML vorm index.html. Het stylesheet is index.xsl.

Bovendien bestaat deze pagina in een alternatieve vorm, met een template achtig stylesheet. Hier staat de tekst in het stylesheet index-xsl.xsl, en is de XML file index-xsl.xml een lege huls. De resulterende HTML file is index-xsl.html.


Download: madelief-xml-1.02.tar.gz (76kB).