Naar fotoalbum
moerasbos Koningsvaren moerasbos moerasbos Veenmos moerasbos moerasbos

Moerasbos in de Ilper- en Oostzanervelden

Hoe bereiken we dat?

Ophouden met beheer

De eenvoudigste manier om moerasbos te krijgen is op te houden met beheer. Waarschijnlijk krijgen we dan een eenvormig dicht Berkenbos van bomen die allemaal even oud zijn. Dat is niet het bos dat we willen hebben.

Gevarieerd bos

Om een gevarieerd bos te krijgen moet het begrazen en maaien niet meteen gestopt worden. Om te beginnen moeten de boompjes die toch opslaan niet meer verwijderd worden. Geleidelijk aan moeten landjes uit de bewerking genomen worden. Daardoor krijgt het opgroeiende bos van het begin af aan aan gevarieerde leeftijdsopbouw. Tevens krijgen andere soorten dan Berken meer gelegenheid op te slaan. Zo krijgen we in de loop van 100 jaar een afwisselend moerasbos, met grote, volwassen bomen, en bomen en boompjes van alle tussengelegen leeftijden.

Vee

We kunnen er ook wel vee op laten grazen, vooral aan de randen, die we nog goed kunnen bereiken. Dat verhoogt de afwisseling in het gebied, waarbij gesloten bos wordt afgewisseld met open en half open stukken.

Sloten

Wat gebeurt er met de sloten? Het gebied ligt midden tussen dicht bevolkte steden. Dus de waterhuishouding mag geen overlast veroorzaken. In het midden van het gebied hebben we de sloten niet nodig. Daar mag het water gerust langere tijd blijven staan voordat het afvloeit. Alleen aan de randen moeten we de huidige afwatering in stand houden.

Dieren

Wat gebeurt er met de dieren? Die laten we zoveel mogelijk met rust. Maar ook hier geldt dat de dierenwereld geen overmatige overlast mag veroorzaken in de bewoonde omgeving. Dus er zal wel degelijk aan aantalsbeheer moeten worden gedaan. Dat moet liefst aan de randen van het gebied gebeuren, zodat er weinig onrust onstaat in het midden van het gebied.

Bezoekers

Wat gebeurt er met de bezoekers? Is dit een volkomen natuurlijk gebied waar geen mensen thuis horen? Absoluut niet. Het moerasbos kan uitstekend funktioneren in onze maatschappij. Het moet ook een rol spelen in natuurbeleving en -opvoeding. Daarom moeten er voorzieningen gemaakt worden voor bezoekers: een bezoekerscentrum, één of meer vaarroutes, plaatsen waar je aan land kunt gaan. Kortom, wat nu mogelijk is moet blijven bestaan en onderhouden en uitgebouwd worden. Er moet alleen geen ruimte gemaakt worden voor massarekreatie. Dat kan goed in het Twiske.

Beheer

Het wordt dus geen moerasbos dat helemaal zijn gang kan gaan. Het moet ingepast worden in de omliggende samenleving. En er moeten bepaalde beheersdoelen behaald worden, zoals de natuurbeleving en -opvoeding. Maar het beheer moet zoveel mogelijk aansluiten bij de natuurlijke gang van zaken in het bos, en zich er zoveel mogelijk toe beperken die bij te sturen in plaats van er tegen in gaan.

Vragen

  • Welke voorbeelden van zulke moerasbossen zijn er?
  • Welke boomsoorten kunnen we er verwachten?
  • Welke plantensoorten kunnen we er verwachten?
  • Welke grote grazers kunnen we er verwachten? Ree.
  • Welke knaagdieren kunnen we er verwachten? Otter, Bever?
  • Welke vogels kunnen we er verwachten? Verscheidene soorten Reigers, Aalscholvers.
  • Welke vlinders, libellen, andere insectensoorten kunnen we er verwachten?
  • Welke vissoorten kunnen we er verwachten?